Biblioteka zakonu – ufundowana przez rycerza de Tencin jest ostatnią budowlą wzniesioną przez rycerzy.

Biblioteka Narodowa została zaprojektowana przez architekta polskiego pochodzenia Stefano Ittar (1724‐1790), urodzony w Owruczu na Ukrainie, zmarły na Malcie!

Znajduje się tu około 400 tysięcy dokumentów, od bulli papieskiej Paskala II uznającej zakon w roku 1113 do darowizny króla Karola V.